Ochrona praw autorskich do zdjęć, treści i konsekwencje prawne nieuprawnionego użycia

PUBLIKOWANE W NINIEJSZYM SERWISIE PLIKI, TEKSTY, FOTOGRAFIE W TYM ARCHIWA, STRONY WWW ORAZ DOKUMENTY SĄ W CAŁOŚCI WŁASNOŚCIĄ F.H.U. GRANITSTYL DARIUSZ BUJCZYK. NIE MOGĄ BYĆ W ŻADEN SPOSÓB ZMIENIANE ANI PODDAWANE EDYCJI JAK RÓWNIEŻ KOPIOWANE NA INNYM SERWERZE W INTERNECIE. DOPUSZCZA SIĘ REPRODUKCJĘ (NP. WYDRUK Z DRUKARKI) JEDYNIE W CAŁOŚCI DLA CELÓW NIEKOMERCYJNYCH. NIE MOŻNA ICH UŻYWAĆ W CELU JAKIEJKOLWIEK SPRZEDAŻY LUB JAKO MATERIAŁU TOWARZYSZĄCEGO JAKIEMUKOLWIEK PRODUKTOWI, KTÓRY PODLEGA SPRZEDAŻY. WSZELKIE REPRODUKCJE OBRAZÓW SĄ ZABRONIONE. NIE MA ŻADNYCH OGRANICZEŃ CO DO UMIESZCZANIA LUB PODAWANIA NA STRONACH WWW LUB W INNYCH PUBLIKACJACH ODNOŚNIKÓW DO MATERIAŁÓW UMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM SERWISIE. OSOBY PRAGNĄCE UMIEŚCIĆ DOKŁADNĄ KOPIĘ (MIRROR) WYBRANEGO PLIKU NA INNYM SERWERZE, POWINNY UPRZEDNIO UZYSKAĆ NASZĄ ZGODĘ POD RYGOREM WYTOCZENIA POWÓDZTWA WOBEC UMIESZCZAJĄCEGO. W CELU JEJ UZYSKANIA PROSIMY PISAĆ NA ADRES PODANY W KONTAKCIE. WOBEC KRADZIEŻY ZDJĘĆ ORAZ TWORZENIA DUPLIKATÓW NASZYCH PRAC WYCIĄGANE BĘDĄ SUROWE KONSEKWENCJE KARNE, A KAŻDA KRADZIEŻ PRAWA AUTORSKIEGO ZGŁASZANA ORGANOM ŚCIGANIA.

NAGROBKI, BLATY KUCHENNE, PARAPETY GRANITOWE, SCHODY GRANITOWE, KOSTKA, KOMINKI, POSADZKI, ELEWACJE

Szanowny internauto!

W tym dziale naszego serwisu chcielibyśmy przybliżyć i dokładniej zaprezentować nasze produkty .
W miarę możliwości będziemy gromadzić i publikować artykuły jak najdokładniej opisujące naszą działalność. Publikowane artykuły są kierowane do użytkowników, a więc pisane językiem zrozumiałym dla wszystkich odwiedzających, gdyż naszym celem nie jest zanudzenie czytelnika regułkami i symbolami technicznymi, które zazwyczaj nic nikomu nie mówią.
Chcemy po prostu przybliżyć Tobie zagadnienia z branży kamieniarskiej.

No images found.