Ochrona praw autorskich do zdjęć, treści i konsekwencje prawne nieuprawnionego użycia

PUBLIKOWANE W NINIEJSZYM SERWISIE PLIKI, TEKSTY, FOTOGRAFIE W TYM ARCHIWA, STRONY WWW ORAZ DOKUMENTY SĄ W CAŁOŚCI WŁASNOŚCIĄ F.H.U. GRANITSTYL DARIUSZ BUJCZYK. NIE MOGĄ BYĆ W ŻADEN SPOSÓB ZMIENIANE ANI PODDAWANE EDYCJI JAK RÓWNIEŻ KOPIOWANE NA INNYM SERWERZE W INTERNECIE. DOPUSZCZA SIĘ REPRODUKCJĘ (NP. WYDRUK Z DRUKARKI) JEDYNIE W CAŁOŚCI DLA CELÓW NIEKOMERCYJNYCH. NIE MOŻNA ICH UŻYWAĆ W CELU JAKIEJKOLWIEK SPRZEDAŻY LUB JAKO MATERIAŁU TOWARZYSZĄCEGO JAKIEMUKOLWIEK PRODUKTOWI, KTÓRY PODLEGA SPRZEDAŻY. WSZELKIE REPRODUKCJE OBRAZÓW SĄ ZABRONIONE. NIE MA ŻADNYCH OGRANICZEŃ CO DO UMIESZCZANIA LUB PODAWANIA NA STRONACH WWW LUB W INNYCH PUBLIKACJACH ODNOŚNIKÓW DO MATERIAŁÓW UMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM SERWISIE. OSOBY PRAGNĄCE UMIEŚCIĆ DOKŁADNĄ KOPIĘ (MIRROR) WYBRANEGO PLIKU NA INNYM SERWERZE, POWINNY UPRZEDNIO UZYSKAĆ NASZĄ ZGODĘ POD RYGOREM WYTOCZENIA POWÓDZTWA WOBEC UMIESZCZAJĄCEGO. W CELU JEJ UZYSKANIA PROSIMY PISAĆ NA ADRES PODANY W KONTAKCIE. WOBEC KRADZIEŻY ZDJĘĆ ORAZ TWORZENIA DUPLIKATÓW NASZYCH PRAC WYCIĄGANE BĘDĄ SUROWE KONSEKWENCJE KARNE, A KAŻDA KRADZIEŻ PRAWA AUTORSKIEGO ZGŁASZANA ORGANOM ŚCIGANIA.

Dodatki nagrobne

Dodatki nagrobne 19

Dodatki nagrobne 18

Dodatki nagrobne 17

Dodatki nagrobne 12

Dodatki nagrobne 11

Dodatki nagrobne 10

Dodatki nagrobne 9

Dodatki nagrobne 8

Dodatki nagrobne 7

Dodatki nagrobne 6

Dodatki nagrobne 5

Dodatki nagrobne 4

Dodatki nagrobne 3

Dodatki nagrobne 2

Dodatki nagrobne 1

Parapety kamienne

Z kamieni naturalnych na parapety używa się najczęściej marmuru, granitu lub trawertynu. Takie parapety są dostępne w wielu kolorach, eleganckie i trwałe. Mogą być z jednego kawałka płyty kamiennej albo łączone z kilku mniejszych fragmentów lub wielu cieńszych płyt.

Parapety rodzaje:

Z jednorodnego materiału - wykonuje się je z płyt minimum 3-centymetrowej grubości, ale warto stosować grubsze. Wyglądają wtedy znacznie lepiej i solidniej. Łączone - to sposób na wykorzystanie niewielkich fragmentów płyt kamiennych. Interesujące efekty plastyczne można uzyskać, łącząc w jednym parapecie różne płyty tej samej grubości. Klejone - powstają przez połączenie kilku warstw kamienia naturalnego. Z płytek kamiennych - powstają przez oklejenie takimi elementami wcześniej przygotowanej płyty żelbetowej.

# Linki:

Nagrobki hurtownia, Nagrobki szczecin