Ochrona praw autorskich do zdjęć, treści i konsekwencje prawne nieuprawnionego użycia

PUBLIKOWANE W NINIEJSZYM SERWISIE PLIKI, TEKSTY, FOTOGRAFIE W TYM ARCHIWA, STRONY WWW ORAZ DOKUMENTY SĄ W CAŁOŚCI WŁASNOŚCIĄ F.H.U. GRANITSTYL DARIUSZ BUJCZYK. NIE MOGĄ BYĆ W ŻADEN SPOSÓB ZMIENIANE ANI PODDAWANE EDYCJI JAK RÓWNIEŻ KOPIOWANE NA INNYM SERWERZE W INTERNECIE. DOPUSZCZA SIĘ REPRODUKCJĘ (NP. WYDRUK Z DRUKARKI) JEDYNIE W CAŁOŚCI DLA CELÓW NIEKOMERCYJNYCH. NIE MOŻNA ICH UŻYWAĆ W CELU JAKIEJKOLWIEK SPRZEDAŻY LUB JAKO MATERIAŁU TOWARZYSZĄCEGO JAKIEMUKOLWIEK PRODUKTOWI, KTÓRY PODLEGA SPRZEDAŻY. WSZELKIE REPRODUKCJE OBRAZÓW SĄ ZABRONIONE. NIE MA ŻADNYCH OGRANICZEŃ CO DO UMIESZCZANIA LUB PODAWANIA NA STRONACH WWW LUB W INNYCH PUBLIKACJACH ODNOŚNIKÓW DO MATERIAŁÓW UMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM SERWISIE. OSOBY PRAGNĄCE UMIEŚCIĆ DOKŁADNĄ KOPIĘ (MIRROR) WYBRANEGO PLIKU NA INNYM SERWERZE, POWINNY UPRZEDNIO UZYSKAĆ NASZĄ ZGODĘ POD RYGOREM WYTOCZENIA POWÓDZTWA WOBEC UMIESZCZAJĄCEGO. W CELU JEJ UZYSKANIA PROSIMY PISAĆ NA ADRES PODANY W KONTAKCIE. WOBEC KRADZIEŻY ZDJĘĆ ORAZ TWORZENIA DUPLIKATÓW NASZYCH PRAC WYCIĄGANE BĘDĄ SUROWE KONSEKWENCJE KARNE, A KAŻDA KRADZIEŻ PRAWA AUTORSKIEGO ZGŁASZANA ORGANOM ŚCIGANIA.

Najnowsze nagrobki

Najnowsze wzory 518

Najnowsze wzory 54

Najnowsze wzory 481

Najnowsze wzory 476

Najnowsze wzory 42

Najnowsze wzory 55

Najnowsze wzory 482

Najnowsze wzory 516

Najnowsze wzory 54

Najnowsze wzory 167

Najnowsze wzory 161

Najnowsze wzory 518

Najnowsze wzory 59

Najnowsze wzory 177

Najnowsze wzory 305

Najnowsze wzory 93

Najnowsze wzory 90

Najnowsze wzory 171

Najnowsze wzory 18

Najnowsze wzory 14

Najnowsze wzory 483

Najnowsze wzory 174

Najnowsze wzory 61

Najnowsze wzory 72

Najnowsze wzory 118

Najnowsze wzory 457

Najnowsze wzory 133

Najnowsze wzory 94

Najnowsze wzory 464

Najnowsze wzory 170

Najnowsze wzory 316

Najnowsze wzory 142

Najnowsze wzory 91

Najnowsze wzory 125

Najnowsze wzory 137

Najnowsze wzory 80

Najnowsze wzory 303